รีวิวเสริมอก

รีวิวเสริมหน้าอก

รีวิวเสริมหน้าอกที่โรงพยาบาลเอเชียคอสเมติก ฝีมือหมอทนงศักดิ์ เราเองอยากเสริมหน้าอกมานานมากแต่ก็ไม่ได้เสริมซักที ตั้งใจว่าจะเสริมอยู่แล้วแต่รอเงินพร้อม ระหว่างนั้นก็หาที่ทำเรื่อยๆ เสริมหน้าอกเป็นผ่าตัดใหญ่เราก็เลยไม่รีบร้อน ค่อยๆ เก็บเงินศึกษาข้อมูลไปจนเงินเราพร้อมข้อมูลพร้อมก็ตัดสินใจทำเลย โดยเราจะเลือกสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลเท่านั้น ตามคลินิกเอาจริงๆไม่กล้าเสียง แต่ถ้าเป็นคลินิกดังๆ ก็อีกเรื่องนะ แต่นั้นแหละในความคิดเราเราเลือกโรงพยาบาลไว้ก่อน เพราะมันต้องผ่านมาตรฐานอะไรหลายอย่างแหละถึงจะตั้งเป็นโรงพยาบาลได