ฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก

ฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูกมีอันตราย

อันตรายจากการฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก ฟิลเลอร์ถูกจดทะเบียนเพื่อใช้ในการฉีดเข้าผิวหนัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มเนื้อเยื่อไม่ใช่การฉีดเสริมจมูก และอนุญาตให้ใช้กับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น